ฟิโลเดนดรอน (Philodendron)


เจ้านี่เค้าก็ว่าเป็นฟิโลเดนดรอนเหมือนกัน นามว่าเศรษฐีมีทรัพย์
ฟิโลเดนดรอนหูช้างเลื้อย
ฟิโลเดนดรอนดาวแดง 
อันนี้บางคนบอกว่าไม่ใช่ฟิโลเดนดรอน นามว่าซิเวอร์คราวด์
ฟิโลเดนดรอนใบมะละกอ กอ/ต้น


ฟิโลเดนดรอนมอนสเตอร่าไจแอนท์
ฟิโลเดนดรอนหูช้าง กอ
ฟิโลเดนดรอนหูช้างด่าง กอ 
ฟิโลเดนดรอนมอนเตอร่า เลื้อย
ฟิโลเดนดรอนใบมะละกอ เลื้อย เป็นฟิโลเดนดรอนที่มีใบขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับฟิโลมอนเตอร่า        ไจแอนท์
ฟิโลเดนดรอน ซานาดู

ฟิโลเดนดรอน ซานาดูจักรพรรดิ์  หน้าตาจะละม้ายคล้ายกับ ซานาดูธรรมดาแต่ถ้าดูที่ใบดีๆ จะเห็นว่า ซานาดูจักรพรรดิ์นั้นใบจะเป็นร่องมากกว่า 


แบล็คคาดินัล ไม่เลื้อยขึ้นตั้งต้น (จริงๆ มันก็เลื้อยแหล่ะ ถ้าไม่อยากให้เลื้อย ให้ตัดแล้วรอแตกใหม่ครับ)

ซันไลท์ เหมือนแบล็คทุกประการ พวกนี้เป็นไม้ใบสามสี (ตามระยะอายุใบ)

น่าจะเป็นหยกจักรพรรดิ์ เขียวอย่างเดียวครับตัวนี้