หน้าวัวใบ (Anthurium)

ซุปเปอร์บั๊ม
เรอนาซอง

ทรัพย์รุ่งเรือง หรือใบผัีกกาด

เศรษฐีเงินหนา
ทรัพย์รุ่งเรืองก้านแดง หรือ ใบผักกาดก้านแดง
ตอนแรกคิดว่าหอกเงินแต่ไปๆ มาๆ แล้วไม่ใช่แล้วครับ
ทับทิมจัน
ทรัพย์รุ่งเรืองก้านแดง
ทับทิมจันใบอีกแบบ

เจ้าสัว