เฟิร์น (fern)

เฟิร์นใบมะขามฟิลิปินส์

เฟิร์นทับปุด

เฟิร์นบริพัตร

เฟินสไบนาง

เฟิร์นบรูไน
เฟิร์นช้องนางคลี่ (พวกเฟิร์นสาย) แต่มีหลายตัวเหลือเกิน มีใบแข็ง ใบนิ่ม ใบกลับ ฯ 

เฟิร์นแม่ลูกดก เป็นเฟิร์นที่ออกต้นใหม่กลางอากาศได้

เฟิร์นก้านดำใบผักชี เจ้านี้เหมือนเลี้ยงง่ายแต่เลี้ยงแล้วส่วนใหญ่กอจะเล็กลง  เพราะอะไรเดียวจะบอกให้

เฟิร์นใบมะขามทับปุด ต้นนี้ไม้สปอร์ ต้นล่างไม้แยกกอ เริ่มสวยแล้วเมื่อเทียบกับตอนได้มา (รูปด้านบน)


เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย สำหรับคนชอบความใหญ่ 

เฟิร์นหูจอน เห็นว่ากันว่าก้านเจ้านี่ยาวได้ถึงเมตรเลยทีเ้ดียว ที่บ้านกำลังงามดันโดนน้ำเลยต้องลุ้นกันต่อไป

เฟิร์นนาคราช 

เฟิร์นหนังงู บางคนก็เรียกหนังจรเข้

กูดบาซิเลียน แต่บางคนเรียกกูดดอย แต่ไม่น่าใช่กูดดอย 

เฟิร์นมหัสแดง ไม้เพาะสปอร์ เป็นทรีเฟิร์นที่สวยงามมาก ว่ากันว่าเจ้านี่่สูงได้สองเมตรกว่า

เฟิร์นช้องนางคลี่

เฟิร์นก้างปลา

กูดแดง หรือชื่อลำเท็ง (ถ้าจำไม่ผิด)

เฟิร์นสร้อยนางกรอง

เฟิร์นช้องบลู เจ้านี่สายเท่าช้องนางคลี่ แต่มีซักสามสายราคาแรงเลยเอามาสั้นๆ เลี้ยงเอง

อันนี้ไม่รู้แต่น่าจะเป็นเฟิร์นเช่นกัน (เดา)

เฟิร์นมด หรือตาลมังกรใหญ่ ไม้ไทย จะคล้ายตาลมังกรของต่างประเทศ แต่ของเราจะไม่เขียวจัดครับ

เฟิร์นหางสิงห์

เฟิร์นหางไก่

เฟิร์นใบมะขามฟิลิปินส์ ยาว เริ่มเข้าฟอร์ม (ดูเทียบกับรูปด้านบนจะเห็นชัด)