วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ไม้ด่าง

ไม้ด่างที่กำลังสะสมกับเค้าบ้าง ตอนแรกว่าจะมองข้ามไม้ส่วนนี้ไปแล้วแต่ เพราะด้วยความที่เราขายไม้ได้เจอกับไม้อยู่บ่อยครั้งก็เลยเริ่มซื้อมาเลี้ยงทีละต้นจน มีหลายต้น ในใจก็กะเอาไว้ว่าเผื่อจะทำไม้ด่างขายกับเค้าบ้างด้วย
ต้นเศรษฐีวินสันใบลาย แต่เจ้าของเก่าเลี้ยงไม่ดีลายหายหมด

ต้นเสน่ห์จันทร์บุษราคัม
ต้นพุดแคระด่างเลื้อย