วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไม้ดอก 2

ดอกต้นระย้าพลอย
ดอกต้นกาหลง
ดอกผกากรองแคระ

ดอกต้นประยงค์