วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

สับปะรดสีวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อัพเดทความเป็นไปหลังจากหายไปนาน

วันนี้ได้เวลาแยกหัวชายผ้า อาซีคอนเน่ ซะทีช่วงนี้เป็นการหัดอัพเดทจากในมือถือยังไม่เข้าที่เข้าทางครับ